Lucebert, visionair

DSC01605

DSC01606

<%image(20070314-kalegoeroesmeltberg.jpg|240|341|kalegoeroesmeltberg)%>

DSC01610

DSC01609

<%image(20070314-hettwistpunt.jpg|240|157|hettwistpunt)%>

DSC01607

DSC01608

<%image(20070314-manzonderberg.jpg|240|348|manzonderberg)%>

2 gedachten aan “Lucebert, visionair”

 1. Loyaliteitsconflicten

  Het is van alle tijden dat keizers, koningen, hoge funktionarissen, managers en politici onder invloed staan vanuit allerlei kanten. Vaak zijn dit personen en partijen, die met eigen agenda en belangen de integriteit en loyaliteit van deze machtsdragers proberen te masseren voor eigen gewin.
  Zo ook in de Tweede Kamer. Onze Geert strijdt voor een belangenverstrengelingsloze wereld. Chapeau! Aangezien Geert pas sinds kort onze provinciegrenzen heeft overgestoken is hem de kokervisie met betrekking tot het integratie- en loyaliteitsvraagstuk niet te verwijten. Begrip van wat modern 21ste eeuws buitenland eigenlijk betekent, is de komende tijd voor onze Geert nog een maasbrug te ver. Bisse der eine van deze of van dae kant van de br?k klinkt op de achtergrond door.
  De oplettende kijker kan dit terugvinden in hoe Geert (misschien heeft hij dat zelf wel niet in de gaten) de vermeende loyaliteitsconflicten vooral bij machtsdragers op de politieke agenda zet, die er zichtbaar niet als Limburgers uitzien. Hij schijnt zich ook te beperken tot die groep.

  Echter, ik verwacht, in het licht van Geerts groeiende interprovinciale geestelijke inzichten, dat hij binnenkort zelf het voortouw zal nemen met betrekking tot het Publieke Goede Voorbeeld. Dicht bij huis. Zijn vrouw.

  Nergens is de invloedsfeer en lobby zo sterk als aan het aanrecht en tussen de lakens van reeds opgesomde machtshebbers en nergens is deze zo afgeschermd. Loyaliteitsconflicten tijdens het maken van beleid, worden vaak in het voordeel van het thuisfront geslecht, ook wel de X-factor van de lieve vrede genoemd.
  Recentelijk was op televisie te zien, dat de toon en blik van onze Geert zienderogen verhardde toen journalisten hem naar zijn ega begonnen te vragen.

  Het is duidelijk. Hij worstelt met het loyaliteitsconflict tussen aan de ene kant trouw aan Nederland en aan een open harde taal waarmee alle zaken ter tafel horen te komen en aan de andere kant trouw aan de Limburgse kleinburgerlijke X-factor van de lieve vrede.

  Ik heb er vertrouwen in dat hij tot het inzicht zal komen dat hij om het witte blazoen niet te hoeven wassen, hij voor de tijd dat hij als gekozen machtsdrager in de kamer actief is, afstand zal doen van zijn vrouw.
  Doet hij dat niet en blijft zijn toon en taal in de Tweede Kamer even hard zo niet harder, dan zal zich een ander feit aan de oppervlakte gaan forceren. Namelijk dat hij thuis niets heeft te vertellen.

  Geert succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *