Sluit je aan bij de code

Schadevrij graven lukt alleen als alle partijen samenwerken. De Graafcode bevordert die samenwerking. Machinisten en uitvoerders kunnen zich aansluiten bij de code, die uit een aantal vuistregels over veilig en vakkundig graven bestaat. Het zijn afspraken om met elkaar graafschade te voorkomen.

Iedereen die zich bij de Graafcode aansluit, onderschrijft de coderegels en belooft ze na te leven. Iedereen doet dat naar eigen vermogen en vanuit de eigen specifieke rol bij veilig graven. Belangrijk is dat we elkaar aanspreken op het naleven van de Graafcode.

Sluit u vandaag nog aan!