D-zero B-veld meetsysteem. Documentatie href=”D-zero/appdoc.pdf”>.pdf (120k). Plaatje van de CAN-node
met conditioners .gif(129k), CAN-node
.gif(282k), Conditioner href=”D-zero/Conditioners.gif”>.gif(93k) en Locatorstrip href=”D-zero/Strip.gif”>.gif(161k).  Test resultaat van
het proto- . href=”D-zero/TestresultaatD_zeroProtoConditioner.pdf”>pdf(13K)
en voorbeeld- href=”D-zero/TestresultaatD_zeroVoorbeeldConditioner.pdf”>.pdf(13K)
exemplaar.


ATLAS. Voor het pilot project DATCHA is een
Temperatuurmeter (970514) .pdf(59k) 
en een B-veld meter (971030) gemaakt. Het schema van de Temp.- href=”ATLAS/T-sen-L.pdf”>.pdf(42k) en B-veld-meter href=”ATLAS/B-veld-L.pdf”>.pdf(39k). Een
Temperatuurmeetcircuit bedoeld voor implementatie in de Slow
Controls van de MDT’s .pdf(38k)
. Analoge multiplexers on the market today href=”ATLAS/AnalogeMultiplexers.html”>.html(3k)

Zie ook href=”http://www.nikhef.nl/pub/departments/et/atlas_mdt/index.html”>"Atlas
electronics index page"


ANTARES. Na mijn pensionering is mij gevraagd
het String Power Module (SPM) te ontwikkelen en te realiseren. Ik
heb dat gedaan. Voor de SPM zijn de specificaties href=”Antares/SPM%20Specs%20(V1).pdf”>.pdf(15k) opgesteld, is
een ontwerpstudie .pdf(110k)
gemaakt en marktonderzoek gedaan naar geschikte materialen. De
power factor corrector (PFC) was daarvan een belangrijke
component. De behuizing voor de module is – om de hoge
waterdruk te weerstaan (250Bar) – een titanium cilinder href=”Antares/3LCM_01_04B.pdf”>.pdf(36K). Toen het ontwerp
voldoende was uitgekristalliseerd om er mee bij de industrie aan
te komen heb ik met twaalf bedrijven overlegd. Negen bedrijven
zijn afgevallen omdat ze na een eerste gesprek niet in staat
bleken, of te log waren om de SPM te realiseren. Aan drie
bedrijven is gevraagd een voorstel te doen voor de realisatie en
een offerte te maken. De firma Powerconcepts in Almelo heeft
uiteindelijk de opdracht gekregen omdat van hen, mede door hun
ervaring met militaire apparatuur, het beste product te
verwachten viel. Plaatjes van de trafo href=”Antares/Trafo.jpg”>.jpg(37k), PFC href=”Antares/Pfc.jpg”>.jpg(30k), PFC+trafo href=”Antares/Trafo_PFC.jpg”>.jpg(42k), PFC+trafo en frame href=”Antares/Trafo_PFC_Frame.jpg”>.jpg(33k) en de proto SPM href=”Antares/Voeding%20plaatje.jpg”>.jpg(52k).

Zie ook http://www.nikhef.nl/~erichn/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *