Niemsz Thuispagina Archief Favo-loggers

Een op een weblog gelijkend internetdagboek dat soms neigt naar een pseudo-lifelog

 

30.1.01

Dit schreef ik ooit aan de VPRO naar aanleiding van de beruchte Hitler-in-Wenen-sketsch in Waskracht:

Hartelijke gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten in het oprekken van de grenzen van het televisiemaken. Ik heb er tenenkrullend van genoten. Ik zou niet weten hoe jullie dit persoonlijke record nog ooit kunnen verbeteren. Succes in ieder geval

P.M. Niemsz

Dit kreeg ik toen terug:

Geachte heer Niemsz,

Dank voor uw reactie op het programma Waskracht van 21 maart jl. Naar we het goed hebben begrepen vond u het een geslaagde uitzending in de zin van: eindelijk worden de extreem rechtse tendensen in Oostenrijk eens goed aan de
kaak gesteld.

Wel, daarin zijn de programmamakers in kwestie in het geheel niet geslaagd. De hoofdredactie van de televisie en de directie van de VPRO hebben dan ook publiekelijk afstand genomen van de uitzending. Toen was het leed echter al
geschied, met alle gevolgen van dien.

Wellicht kijkt u daar van op. En had u dat niet verwacht van een omroep als de VPRO. En toch is het zo. De VPRO vond en vindt dat het onderwerp zo nooit uitgezonden had mogen worden. Dat het desondanks wel is gebeurd beschouwen
wij als een hoogst pijnlijk bedrijfsongeluk.

Om deze ongelukken in de toekomst te vermijden zijn intern de nodige maatregelen genomen: maatregelen welke ook in het verlengde zullen liggen van een nog meer aangescherpte zelfcontrole van de individuele
programmamaker. Immers, de makers waren en zijn het wezen van de VPRO. En helaas gaat het wel eens mis.

Wellicht bent u het nog niet met ons eens, maar we hopen u hiermee toch te hebben ge´nformeerd.

Hoogachtend,

Boudewijn Paans
Hoofd Communicatie VPRO

waarna ik dit weer stuurde:

Geachte heer Paans

Ik begrijp best dat U door druk van binen en van buiten afstand heeft moeten doen van deze extreme uitzending van waskracht. De kritieken zoals die zijn geuit in de media waren erg voorspelbaar. Velen die kritiek hadden hebben gehandeld naar de rol die zij zichzelf in samenleving hebben toegedeeld en dat is ook goed. Ik kan van een vooraanstaande Rabbi of tweede kamerlid onmogelijk verwachten dat zij vol lof zijn over over de Hitlerkarikatuur in de straten van Wenen

Wat me wel tegen is gevallen is de heftige reaktie vauit uw eigen club van televisiemakers, want televie is er gemaakt door de heren Muntz en Van de Wint. Juist vanwege zijn enorme extremiteit past het voor mij bij het imago dat de Vpro in de loop der jaren heeft opgebouwd. Als ik denk aan de Barend Servet show, of de zomergasten met Ian Kerkhoff past deze uitzending wel degelijk in jullie onafhankelijke karakter. Of je de uiting van Muntz en Van de Wint vindt getuigen van smaak staat los van het gegeven dat er wel wezenlijke televisie is gemaakt. Als kijker werd ik geconfronteerd met de grenzen van wat je kunt doen met televisie. Ondanks de smakeloosheid was er wel reden voor ongemakkelijk lachen, een soort van lachen van schaamte om de strapatzen van de Hitlerclown, die al een karikatuur was van zichzelf, maar dit terzijde. Erg interessant vond ik het om te zien hoe de Oostenrijkers op de provocaties van Muntz reageerden. Het feit dat hij niet echt is aangepakt geeft te denken.

Als ik de deze aflevering van Waskracht vergelijk met eerder werk vanhet beruchte duo, zijn de verschillen niet zo groot. Dat juist deze
aflevering tot commotie leidt wijst erop dat we in Nederland nog lang niet hebben afgerekend met de WOII stereotiepen en ons moreel standpunt daaromtrend. Het meest ergerlijke aan de hele affaire vind ik depopulistische criteria van de critici. Het is zo gemakkelijk om je punten te scoren bij zo een duidelijke zaak. Bij programma's van Muntz en Van der Wint zijn de bedoelingen van de makers volledig duidelijk. Datzelfde kan niet gezegd van andere vormen van (commerciele)televisie die evenzo amoreel zijn. Ik denk aan het schaamteloof filmen van een bankafschrift van een alcoholist aan de zelfkant door Menno Buch, of al die Amerikaanse geschiedvervalsende pulp die we elke dag over ons uitgestort krijgen, of zo een compleet gevoelloze klootzak als Carlo Boszhardt, die onder het mom van leuk walst over de meest gemiddelde simpele ziel. Als ik dan denk aan de kijkcijfers die dit soort programma's halen ten opzichte van die van Waskracht, waar zit dan de dreiging van de verloedering.

Een aantal jaar geleden was verloedering nog een thema. Nu zijn we eraan gewend geraakt, we zijn murw. Tegen de aanhoudende stoom commerciele informatie blijkt niemand opgewassen. Misschien dat de Vpro erin op zal gaan. Op den duur zal er dan weer een nieuw onafhankelijk platvorm ontstaan.

We hebben het allemaal al eens eerder gezien.

Met vriendelijke groet,

Peter Niemsz

Vandaag kreeg ik eindelijk een mailtje van Rob Muntz en Paul Jan van der Wint: They are back and they are mean, in ieder gevak met een eigen website: www.muntzvandewint.com
reactie!

28.1.01

Het wezen is leeg
Alles is in wezen leeg
Er is geen kern
Het beweegt in de tijd
naar buiten toe,
van haar kern af
Dat is het wezenlijke der dingen,
die gaan en gaan.
reactie!

ErSee post een link waardoor mijn hart sneller ging kloppen: Er zijn geruchten dat er een nieuwe Twin Peaks film komt. Laat ik het zo zeggen: David Lynch is god en Twin Peaks zijn bijbel, amen.
reactie!

Ondanks een erg klein lettertype ziet de nieuw vormgegeven alle gekheid, er echt SuperCool uit, helemaal in Flash.
reactie!

Echt een ongelooflijke kloteweek achter de rug, heheh. Dinsdag mijn white pony naar de sloop gebracht, omdat we een ander autootje hebben gekocht (een tweede Suzuki alto, sssst, niet verder vertellen), ben ik vergeten de cd-wisselaar-kabel eruit te halen. Toen ik erachter kwam als de hel de sloper opgebeld: "Ja kom em er maar uithaluh". Nou prima, mijn pa erop afgestuurd, die heeft toch de hele dag de tijd, was het ding al een pakje, weg kabel. Dat vervloekte ding, als je hem al aan kunt komen, kostte 220 gulden, maar goed. Wordt tot overmaat van ramp het nieuwe autootje afgekeurd voor de APK, kosten, toestanden, vervoersproblemen, Lord Wanhoop. Dankzij mijn Mega-zwager is alles gelukkig nog goed gekomen, maar nondeknetter, hoe zo een kloterige rotmateriaal zo een stempel kan drukken op je gemoed. Ik hoop dat ik via het internot nog aan een nieuwe kabel kan komen, zo niet, dan stelt dat hele netwerk geen zak voor. toe bie kontinjoed.
reactie!

Is er nog leven na blogvoices? Ja, blogvoices gaat door, maar wanneer er weer leven in het discussie-forum-platform-systeem zit is nog onduidelijk.
reactie!

24.1.01

Goede raad voor Bennieboy

Doordevil leeft mee
reactie!

Vandaag, een dag gedompeld in rouw. Naar de slachtbank heb ik hem gebracht, de sloop. Onze relatie was maar van korte duur. Liefde en haat wisselden elkaar af. Toch zal ik je altijd blijven missen, mijn witte Citroen BX. Vaarwel.
reactie!

23.1.01

Voor die mensen die zich irriteerden de jumping poop animatie aan de rechterkant heb ik snel een nieuwe animatie gemaakt, die nog meer beweegt. De kortstondige genotsmomenten van een etterbak.
reactie!

22.1.01

Dit is ronduit kostelijk. Enkele citaten: "mijn darmen komen omhoog", "Mijn buik blubbert"

My.body deze maand
reactie!

Dit kon wel eens een drukbezochte site gaan worden. Check elke minuut of het tijd wordt om met je autootje je biezen te pakken (via de Cursor)

Where is Mir?
reactie!

Waar komt al dat zinloos geweld toch vandaan?

'Dan maak je maar zin'
reactie!

21.1.01

Het zal niemand ontgaan zijn dat ik nogal last heb gebrekkige geestelijke vermogens. Dit gebrek stelt me in staat commentaar te leveren op de dingen die me voor de voeten komen zonder dat ik er de andere kanten van bekijk. Het is een manier om tot iets te komen, om in ieder geval in beweging te blijven. Je kunt wel voor een T-splitsing staan en eeuwig blijven twijfelen links of rechts te gaan. Je kunt ook gaan, 50% kans op de goede weg, maar 100% kans op een antwoord op de vraag of je de goede weg bent gegaan. Om niet te ver in de stront te komen is het zaak tijdig in te zien dat je fout zit en als de donder om te keren. Tijd is hier een belangrijke helende factor, zoals het spreekwoord al zegt. Iedere misstap wordt vergeten, als je maar tijdig omkeert. Dit stukje tekst was eigenlijk een inleiding voor iets dat ik nu vergeten ben. Euh.
reactie!

20.1.01

E-commerce is dood, lang leve de E-commerce. Voor mensen die nog geloven in de dotcom-religie een complete leidraad, zo gratis en voor noppes te raadplegen op het internet: Dotcom
reactie!

19.1.01

Ik heb echt ergens een probleem mee: onder het mom van een retestrakkuh vormgeving worden de letters steeds kleiner. Met priemoogjes probeer ik de miereneukerige tekentjes te ontcijferen. Vooral veel medeloggers lijden aan deze ziekelijke neiging. Of het voortkomt uit een minderwaardigheidscomplex is me nog niet duidelijk. Of men bang is dat de tekst ueberhaupt gelezen zal worden? In de meest ergerlijke gevallen wordt er aan weerzijde van de tekst een marge van pakweg 200 pixels gebruikt, waar niks staat, dat leeg is. Of dat schermruimte geld kost. Ik zal wel weer Gekke Henkie zijn, maar als iemand mij uit kan leggen welk zaligmakend doel hier gepoogd wordt te bereiken, dan graag.
reactie!

NIEUWSFLITS: Bill Gates is morsdood!
reactie!

18.1.01

Soms moet je mee in de vaart der volkeren. Ook Bijna dagelijks Niemsz is nu voorzien van een hip reaktieforumpje van blogvoices Let is the agony flow baby!!!
reactie!

15.1.01

Hier is het ook druk. Ik heb vooral mijn zinnen gezet op resultaten. Vorig jaar was niks. Zo een half jaar. Van alles begonnen, maar niks afgekregen. Dat moet anders. Ik spreek mezelf moet in, geef mezelf opdrachten, bestraf mezelf als ik weer lig te lamballen. Het jaar is begonnen met de plak. Het heilige moeten, een calvinistische plicht.

En daarna, en daar gaat het om, het genot van de voldoening.
reactie!

in memoriam: Johan van der Keuken (1938-2001), een van onze beste filmmakers. Ik kan me nog herinneren dat zijn documentaire over Lucebert insloeg als een bom. Naast andere kunstenaars was hij er een die me heeft leren kijken, mijn ogen heeft geopend. Gisteren was ik aan het zappen en ik herkende eigenlijk meteen zijn stijl. Beschrijvende aftastende beelden, vaak gekleurd door specifieke muziek. Een groot kunstenaar heeft het tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld.

http://www.groene.nl/2000/5/ma_vdkeuken.html
reactie!

12.1.01

Barney(the legend) is out. HAHAHAHAHAHAHA
reactie!

rectificatie: De schrijver uit het onderstaande log is niet Hans Dekker maar Hans Dekkers en wat betref de beloofde links: er zijn geen links. Dit is dus het eeste stukje erover op internot. Mocht ik ongelijk hebben dan verneem ik dat graag.
reactie!

11.1.01

Compleet gaar. Blosje op de wangen. Veel tijd verprutst, maar geen spat energie. Een wrak, dat is zo een beetje de staat waarin ik nu verkeer. Lekker onder de wol, lekker warm en zacht. Een boek erbij, op dit moment Het vijfde kwartier van een zeker Hans Dekker geloof ik (de links houd je tegoed). Het is al bijna uit. Het is niet echt geweldig, maar zeker ook niet slecht. Soms een beetje te kort door de bocht, en vaak liggen de citaten uit ander kunst er te dik bovenop. Het boek haalt graag grote kunst aan, Wagner, Mahler, Mann, Shakespear uit een verheven verleden maar is zelf een kind van deze tijd: veel te vluchtig. Een hoofdstuk lijkt soms wel een aflevering van GTST, teveel ontwikkeling in een te korte tijd. Maar goed. Toch bevat het zeer aardige passages en goede dialogen, vooral die onstaan als een van de hoofdpersonen, de onaangepaste Tiber Veld, flink tekeer gaat. Kijken hoe het afloopt.....
reactie!

10.1.01

Opvallende originele log: Zidouta
reactie!

7.1.01

er is weer een terminologiecrisis: weblog, lifelog, een op een weblog gelijkend internetdagboek dat soms neigt naar een pseudo-lifelog, surfreport, webschrift, dailyweb, dagelinks, wwwgezever, log, bolgschrzenf, samen lekker webberen, webberen.
reactie!

mijn favo zoekmachine google is vandaag de weg kwijt.
reactie!

Warner Brothers heeft de rechten gekocht van zo een beetje alles dat met Harry Potter te maken heeft en bestookt nu iedereen die uit liefhebberij er publiek mee bezig is met dreigbrieven, waaronder de 15 jarige Claire Warner heeft aangeboden de site te hosten als ze wel de eindredactie mogen voeren. Het is toch om te janken. Warner get your ass van het internet en laat ons een beetje lekker hobbyistisch aankloten. Volgens mij is het allemaal wroeging, Wroeging omdat ze teveel poen hebben uitgegeven, ik geloof dat ze zo een beetje 2000 termen uit de boeken heeft vastgelegd, terwijl een 15-jarige puber succes heeft zonder de marketingstrategie en andere fabels van het stropdastuig. Ik vind dat ieder oprechte logger steun aan Claire moet betuigen en als het kan een mirrorsite maken zodat onafhankelijkheid rules op het www.
reactie!

Oefening van berouw. Ik heb een paar dagen geleden nogal negatief uitgelaten over Blogger. Ik wist toen nog niet dat het ernstig onder vuur lag en met bestaan wordt bedreigd. Zo een nobel streven om gratis topsoftware ter beschikking te stellen mag ik natuurlijk niet veroordelen. Laten we maar zeggen dat het de woede van het moment was. Zojuist heb ik binnen een 10 seconden een berichtje gepost, zo, tjoep. Echt een machtig hulpmiddel, mijn welgemeende excuses. Ik vraag me wel af hoe lang het duurt voordat we overspoelt worden met reclame of ervoor moeten gaan betalen. Gisteren las ik de term penetratiestrategie. Shit ik neig weer naar het negatieve, het kwaad neemt weer bezit van mij: Berouw.

Over berouw gesproken gisteren heb ik nog intens genoten van de uiterst bizarre post-nouvelle-violence film The boondock saints. Een verrijking voor de liefhebbers van extreem geweldadige actie met absurde humor. Goede rol van Willem Dafoe.
reactie!

5.1.01

Via de leeskamer kwam ik in contact met dit dit sterk stuk taal met de titel kwestie van gewoonte van de voor mij tot noch toe onbekende Josse de Pauwe. Daar moet ik werk van maken, die vent schrijft medogenloos.
reactie!

3.1.01

Het is altijd leuk om oude science fiction aan te halen op het moment dat het wordt ingehaald door de werkelijkheid. In 1984, toen BB nog stond voor Birgitte Bardot, zal dat het geval zijn geweest, en nu is het tijd voor 2001: A Space Odyssey
reactie!

Zou het er dan toch nog ooit van komen?
reactie!

2.1.01

Oh man wat een trage bedoening is dit, mijn god wat een antimaterie. Van die overbelaste servers, weblogging tool my ass. Als dit gebakje niet sneller wordt dan wordt het een eenmalig avontuur. Blogger lijkt mij teveel op Blokker, ook zo een oranje shitlogo. Zit ik hier een beetje mijn kostbare telefoontikken te verdoen: powered by blogger en sponsored by KPN. Ik was eigenlijk al een beetje gewaarschuwd, maar het alternatief waar de ondraaglijk lichte Raoel mee komt is voor mij onbruikbaar, daar ik niet veel in de pap te brokkelen heb op de wishserver waar ik dit gebakje op geplant heb.
reactie!

Een nieuwe jaar, een nieuwe werkwijze. Ik heb mezelf maar eens laten verleiden met blogger te gaan werken. Dit stukje tekst vormt dan ik de eerste schrille schreden. Ik hoop dat ik mijn klungelige lay-out een beetje kan behouden
reactie!

Ja beste mensen jullie maken iets mee, dit is mijn eerste blogger-testhablabla


This page is powered by Blogger. Isn't yours?